Menu Content/Inhalt
Начало
Български сайт за невромускулни заболявания

Невромускулните заболявания (НМЗ) са сравнително редки, наследствени или придобити заболявания на периферната нервна система и мускулите.    

 

Диагностицирането и лечението на НМЗ изисква координарните усилия на екип от специалисти, запознати с най-добрите практики в своята област.  

    

Успешното проучване на механизмите на възникване и начините за повлияване на НМЗ зависи от координираните усилия на национално и международно ниво. Такава колаборация се осъществява от TREAT-NMD (www.treat-nmd.eu) - проект на ЕС за интегриране на усилията за подобряване на грижите и намиране на лечение за пациенти с невромускулни заболявания. На 01.05.2010 год. стартира проектът CARE-NMD (www.care-nmd.eu), ръководен от университетския медицински център във Фрайбург, който има за цел да подобри лечението на пациентите с Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен в Европа.

 Активно изображение    Активно изображение

Български/TREAT-NMD регистри за пациенти с НМЗ.

    

Основен партньор на хора с НМЗ и специалисти са пациентските организации.  

   

Този сайт цели да информира пациенти, техните семейства и заинтересовани специалисти, да подпомага съвместните ни грижи за хора с НМЗ.