Menu Content/Inhalt
Начало Регистър
Регистър

В рамките на български проект към Медицински Университет, гр. София „Съвременен подход за диагностика и проучване на невромускулни заболявания в България” и в сътрудничество с TREAT-NMD се създават български регистри на пациенти с Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен и тип Бекер, Спинална мускулна атрофия и Миотонична дистрофия. Регистрите се изработват от Националната генетична лаборатория и Неврологична клиника, УМБАЛ “Александровска”, гр. София. Участието в регистрите е доброволно след предоставяне на подробна информация на пациентите и техните близки. Целта на регистрите е включване в общи Европейски регистри за тези заболявания, по анонимен начин, с оглед проследяване на естествения ход на заболяванията, осигуряване на по-добри грижи за пациентите и възможности в близко бъдеще за включване в клинични проучвания за нови видове лечение. Отговорен за регистрите е проф. д-р Ивайло Търнев. За контакти или въпроси по отношение на регистрите: e-mail: itournev@emhpf.org и настоящия сайт.