Преминете към основното съдържание

Вродени миастенни синдроми (ВМС)

Етиология и патогенеза

ВМС са група заболявания, характеризиращи се с патологична уморяемост на скелетните мускули, с начало на заболяването в неонаталния период или ранно детство, обикновено до 2-годишна възраст. В по-редки случаи е възможна първоначална изява в по-късно детство до втора или трета декада.

Патологичната мускулна уморяемост може да обхваща мускулите на крайниците, очедвигателните мускули (мускулите, които движат очите), лицевите мускули, дъвкателните мускули и фарингеалните (гълтателните) мускули, но сърдечният мускул, както и гладката мускулатура не са засегнати. Мускулната слабост се засилва при двигателна дейност.

Заболяването се дължи на различни мутации в различни гени, като една и съща мутация може да води до различна клинична изява.

Установени са мутации в различни гени:

 • гени, кодиращи субединиците на ацетилхолиновите рецептори (CHRNE: εAChR субединицата; CHRNA1: αAChR субединицата; CHRNB1: βAChR субединицата; CHRND: δAChR субединицата);
 • гена, кодиращ колагенна субединица - опашката на ацетилхолинестеразата (COLQ);
 • гена за холин ацетилтрансфераза (CHAT), както и рапсиновия ген (RAPSN).

Унаследяването е най-често автозомно рецесивно (двамата родители здрави носители на мутацията, боледува поколението), но съществуват и мутации в няколко гена, които се унаследяват автозомно доминантно (един или и двамата родители боледуват, както и тяхното поколение, което унаследява мутацията). Такива са например мутациите в CHRNA1, SNAP25, SYT2.

Сред някои популации заболяването се среща по-често. До момента такива популации са установени сред югоизточните европейски роми, където е установен много висок процент на носителство (>4%) на мутацията c.1327delG в CHRNE гена, кодиращ εAChR субединица.

Мутацията е открита сред роми в България, Турция, Гърция, Унгария, Сърбия, Косово и Македония, и западно-европейски държави (Германия, Франция, Испания), както и сред фамилии от Пакистан, Индия и Египет.

Клинични прояви

При начало на заболяването в кърмаческа възраст се наблюдават следните симптоми:

 • вял, тих плач,
 • трудности при сучене и преглъщане,
 • апноични паузи (кратко спиране на дишането), стридор, птоза (спадане на клепачите),
 • генерализирана мускулна слабост.

При по-тежките случаи се среща и мултипленна вродена артрогрипоза (множествени ставни контрактури), дължаща се на намалените движения на плода вътреутробно.

При начало в ранна детска възраст началото на заболяването се характеризира със спадане на клепачите (птоза), офталмопареза (пареза на мускулите, които движат очите, което води до кривогледство и двойно виждане), носов говор, изоставане в двигателното развитие, затруднение при тичане, скачене, изкачване на стълби, чести белодробни инфекции поради слабост на дихателната мускулатура.

Често слабостта и дихателната недостатъчност се засилва в следобедните часове или в хода на инфекциозно заболяване, фебрилни състояния и физическо натоварване.

В юношеска възраст се наблюдава стабилизиране на състоянието и подобрение в мускулната сила. При част от пациентите се описват дисморфични белези – издължено лице, несъразмерна челюст, високо небце.

Заболяването не е свързано с нарушаване на интелекта на индивида. Тежко нарушение на интелекта обаче се установява при пациентите с мутация в SNAP25 гена.

Изследвания за поставяне на диагнозата

За поставяне на диагнозата е необходимо провеждане на:

 • неврологичен преглед,
 • електромиографско изследване,
 • клинико-генеалогичен анализ (анализ на родословието и фамилната обремененост за заболяването) и
 • генетично-молекулярно изследване за установяване на генетичната мутация.

Препоръчва се проследяване на състоянието веднъж годишно чрез провеждане на неврологичен преглед, оценка на мускулната сила, изследване на дишането и др.

Какви могат да са погрешните диагнози

Трябва да се прави разлика между ВМС и автоимунна миастения гравис, както и транзитоена миастения на новорпденото, когато майката е с миастения гравис.

Други заболявания, които частично наподобяват ВМС са:

 • спинална мускулна атрофия с респираторен дистрес 1,
 • вродени мускулни дистрофии,
 • вродени миопатии,
 • митохондриални миопатии,
 • спинална и булбарна мускулна атрофия (болест на Kennedy),
 • пояс-крайник мускулна дистрофия,
 • фацио-скапуло-хумерална мускулна дистрофия и др.

Лечение и проследяване

Медикаментозната терапия, която се прилага в случай на ВМС, е различна в зависимост от генетичния вариант, който определя патогенетичния механизъм на заболяването.

Тези лечения включват ацетилхолинестеразни инхибитори (пиридостигмине, калимин) блокери на калиеви канали (3,4-диаминопиридин) адренергични агонитиси (ефедрин), бета 2 -готнисти (албутерол).

Немедикаментозната терапия включва физикална рехабилитация, изкуствена (инвазивна или неинвазивна) вентилация, използване на ортези и др.

Препоръчва се ежегодно проследяване на мускулната сила и дихателната функция.

Скринингови програми

При установяване на конкретните мутация и ген, причинили заболяването, е необходимо да се проведат съответните прегледи и изследвания при родствениците на пациента, както и провеждане на генетично консултиране за определяне риска за поява на заболяването в бъдещото поколение, както и запознаване с възможностите за предотвратяване на унаследяването на генетичния дефект.

При скринингова програма по метода “от врата до врата” в страната са установени над 90 пациенти.

Европейски проекти

Успешното проучване на механизмите на възникване и начините за повлияване на НМЗ зависи от координираните усилия на национално и международно ниво

TREAT-NMD CARE-NMD

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.